small thing


Oto 5 powodów, dla których warto pić czystek (Cistus Incanus)

1. Młodsza, jędrna, promienna skóra

Już po kilku miesiącach regularnego picia czystka widać znaczną poprawę stanu skóry. Jest polecany przy wszelkich niedoskonałościach i problemach skórnych takich jak trądzik, alergie czy egzemy.Czystek zawiera silnie działające substancje antyoksydacyjne, przeciwdziała wolnym rodnikom, jednocześnie spowalnia proces rozkładania kolagenu, widocznie opóźniając procesy starzenia się, działając odnawiająco na komórki naszego organizmu. 
2. Zwiększa odporność
Pij czystek, nie będziesz chorować – powtarzam zawsze koleżankom, które skarżą się na przeziębienia. Ja już nie pamiętam, kiedy byłam chora. Odkąd piję czystek zapomniałam o lekarstwach na grypę, anginę czy katar.  A wszystko dzięki bogactwu polifenoli, którym przypisuje się działanie przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i antynowotworowe. Zapobiega również uszkodzeniom komórek DNA. 
3. Efekt czerwonego wina
Powszechnie wiadomo, że osoby pijące czerwone wino są mniej narażone na zawały serca czy choroby naczyń krwionośnych. Jednak alkohol szkodzi innym naszym narządom, w przeciwieństwie do czystka, który działa nawet lepiej, bo nie wywołuje ubocznych efektów. Dla porównania zawartość antyoksydantów w czystku jest wyższa niż w zielonej herbacie, sokach czy w czerwonym winie.
4. Pomocny w walce z boreliozą/odstrasza kleszcze
 Pamiętajcie też, że czystek odstrasza kleszcze! Jeśli więc lubicie leśne wycieczki, warto włączyć tę wyśmienitą herbatkę do swojego menu.
5. Naturalny detoks
Czystek odtruwa organizm, oczyszczając go z toksyn, usuwa z niego metale ciężkie, dlatego polecany jest również osobom palącym i mieszkańcom dużych zanieczyszczonych miast. Pobudza również pracę jelit, więc poprawę powinni zaobserwować Ci, którzy mają problemy z przemianą materii.
Jak pić czystek?
Zaleca się zalać 1 łyżeczkę ziół szklanką wrzątku. Ja piję co dzień 1 filiżankę, czasem robię sobie dłuższe przerwy. Widoczne efekty mogą być już po miesiącu, ale najlepiej czystek pić długotrwałe i cierpliwe. Oczywiście, jak w przypadku każdych ziół, przed rozpoczęciem kuracji najlepiej skonsultować się ze swoim lekarzem. I jak przy piciu KAŻDYCH ZIÓŁ, warto robić przerwy.
 Zachęcam do regularnego picia! :) 
_______________________________________
Here are 5 reasons to drink purge (Cistus Incanus)
1. Younger, firm, radiant skin
After just a few months of regular drinking, the purge shows a significant improvement in the condition of the skin. It is recommended for all imperfections and skin problems such as acne, allergies and eczema. The drug contains strong antioxidants, prevents free radicals, slows down the collagen depleting process, visibly slows down the aging process, acting to renew the cells of our body.

2. Increases immunity

Drink a purge, you will not be sick - I always tell my friends who complain of colds. I do not remember when I was sick. Since I have been drinking, I forgot about flu, angina and runny medicines. And all thanks to the richness of polyphenols, which are attributed to antiviral, antifungal and anti-cancer activity. It also prevents damage to DNA cells.

3. The effect of red wine

It is well known that people who drink red wine are less likely to suffer heart attacks or blood vessel diseases. However, alcohol harms our other organs, in contrast to the purge, which works even better, because it does not cause side effects. For comparison, the content of antioxidants in the purge is higher than in green tea, juices or in red wine.

4. Helpful in the fight against borreliosis / deters ticks

 Remember also that the purge deters ticks! So if you like forest trips, it is worth to include this delicious tea in your menu.

5. Natural detox

The purifier detoxifies the body, cleansing it of toxins, removes heavy metals from it, and is therefore also recommended for smokers and residents of large polluted cities. It also stimulates the intestinal function, so those who have problems with metabolism should observe improvement.

How to drink purge?

It is recommended to pour 1 teaspoon of herbs with a glass of boiling water. I drink 1 cup every day, sometimes I take longer breaks. Visible effects may be after a month, but the best purge to drink long-lasting and patient. Of course, as with any herb, consult your doctor before starting the treatment. And as with drinking EVERY HERBS, it's worth taking breaks.

 I encourage you to drink regularly! :)
X

follow MAKOTA on bloglovin/instagram

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz